Life Membership

Den 31.8. huet den Albert an den Nico de Jean-Baptiste Wagner doheem besicht, fir him fir seng “Life Membership” vum Lions Club Luxembourg-Amitié ze felicitéieren. 

De Jean-Baptiste ass zënter 1981 Member vum Club. 

Wärend dem Exercice 1994-1995 war hien President vun eisem Club, an am Exercice 1997-1998 Gouverneur vum Distrikt.

Eis allerbescht Gléckwënsch !